ONZE VISIE

Thuisverpleging Vermoesen Affligem

De laatste jaren worden de ziekenhuisverblijven steeds korter en korter. Bovendien, wordt door de vergrijzing getracht een verblijf in een home steeds langer uit te stellen en de mensen in hun vertrouwde omgeving te laten. Door de vooruitgang van de geneeskunde worden bepaalde ziekten meer en meer chronisch. De rol van de thuisverpleegkundige hierin is dan ook van groot belang. 

Het doel van thuisverpleging is om een band op te bouwen waar zowel patiënt als verpleegkundige zich comfortabel bij voelen.  Er is een individuele aanpak noodzakelijk met overleg tussen zorgvrager, familie, mantelzorger en (huis)arts.  

Doordat het takenpakket steeds wordt uitgebreid, merken we op dat ook de praktijken steeds groter en groter worden en dat de zorgvrager als patiënt soms wordt vergeten.  Het over de vloer krijgen van vele gezichten kan de opbouw van de vertrouwensband in de weg staan. Dat is ook de reden waarom wij kiezen voor een kleinschalige praktijk 

De betaling van de zelfstandige thuisverpleegkundige verloopt  gelijk als die van een andere verplegingsdienst, en uiteraard worden alle prestaties van de zelfstandig thuisverpleegkundige door alle verzekeringsinstellingen erkend en terugbetaald. Wij bieden de mensen een gepersonaliseerde zorg aan waarbij de zorgvrager centraal staat. Danny en Tiny staan 7/7 – 24u/24u ter beschikking.